Όλα για την Υγεία σας / Συμβουλές Υγείας

Συμβουλές Υγείας

Προσωπικός Ιατρός: Μια καινοτομία του «αύριο»

Ένα εθνικό σύστημα υγείας, εκτός από την παροχή νοσοκομειακής φροντίδας, που χαρακτηρίζεται ως δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, περιλαμβάνει πλέον και τον θεσμό του προσωπικού-οικογενειακού γιατρού, που αποτελεί την πρώτη βαθμίδα στην παροχή ιατρονοσηλευτικής φροντίδας σε κάθε πολίτη. Η δωρεάν Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) είναι θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ασφαλισμένου, που δεν είχε οργανωθεί όμως μέχρι σήμερα στη χώρα μας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των ασθενών, αλλά και την υπερφόρτωση των νοσοκομείων, που έπρεπε να αναλάβουν και τον ρόλο της ΠΦΥ, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τους προϋπολογισμούς τους. Ένα παράδειγμα για το πόσο μια κοινωνία έχει ανάγκη την ΠΦΥ είναι η δυσκολία με την οποία διαχειριστήκαμε την πανδημία, αφού όλο το βάρος της ενημέρωσης του πολίτη, της αντιμετώπισης των περιστατικών και του ειδικού εμβολιασμού μετατέθηκε στα νοσοκομεία, όπου ο πολίτης δεν είχε την προσωπική επαφή με την εξατομικευμένη συμβουλή. Η ΠΦΥ, εκτός από την υποστήριξη της υγείας των πολιτών, αποτελεί παγκοσμίως το μέσο της εφαρμογής προγραμμάτων της δημόσιας υγείας, με την ανάληψη εμβολιασμών, προγραμμάτων πρόληψης χρόνιων νοσημάτων, της φυσικής αποκατάστασης των χρονίως πασχόντων και της ανακουφιστικής φροντίδας ασθενών στο τελικό στάδιο νόσησης. Η ορθολογική οργάνωση της ΠΦΥ μειώνει σημαντικά το υγειονομικό κόστος. Πληθυσμιακές...

Σελίδες