Γίνε Μέλος

Η Pharma PLUS προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες στους φαρμακοποιούς, ώστε να ανταπεξέλθουν στον διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό από εναλλακτικά κανάλια διανομής. Η συνεργασία με τη Pharma PLUS δεν επηρεάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του φαρμακείου και δεν απαιτεί καταβολή κεφαλαίου. Η Pharma PLUS, με την τεχνογνωσία και το άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στα φαρμακεία.