Όροι διαγωνισμού για διπλές προσκλήσεις fifty shades

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής σε κλήρωση για την απόκτηση 20 διπλών προσκλήσεων για το ιδιωτικό Party της ταινίας “50 Αποχρώσεις του γκρι”

1.         Η εταιρία με την επωνυμία «PHARMAPLUS ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «PHARMAPLUS» (εφεξής η “Εταιρία”) που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας, προκηρύσσει διαγωνισμό με κλήρωση προσκλήσεων για τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος http://www.pharmaplus.gr/.στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων της σειράς Fifty Shades of Grey και με αφορμή την προβολή της ομώνυμης ταινίας στις Ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, σύμφωνα με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Ημερομηνία έναρξης της περιόδου υποβολής συμμετοχών για την εν λόγω κλήρωση ορίζεται η 4η Φεβρουαρίου 2015, ώρα 21:00 και λήξη την 8η Φεβρουαρίου 2015, ώρα 23:59μμ.

2.         Για τη συμμετοχή στην πιο πάνω κλήρωση, κάθε συμμετέχων (εφεξής “Πελάτης”) πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον μια αγορά προϊόντος από την σειρά Fifty Shades of Grey (βλ. ιστότοπο http://www.pharmaplus.gr/fifty-shades-grey), από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του διαγωνισμού, στη διεύθυνση που αναγράφεται ανωτέρω. Κάθε τέτοια αγορά εξασφαλίζει στον Πελάτη τη συμμετοχή στην κλήρωση. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα (βάση δεδομένων που τηρεί η Εταιρία). Ο Πελάτης δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι σέβεται τη νομοθεσία και γενικά ότι θα αποφεύγει την ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο εικόνων, φράσεων ή ενεργειών που θα μπορούσαν να βλάψουν στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας τη φήμη, την αξιοπιστία και το κύρος των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας.
  • Η αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους τρόπους που αναγράφονται στους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρίας, ήτοι είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας είτε με αντικαταβολή μετρητοίς.
  • Να είναι φυσικό πρόσωπο και μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

3.         Από την κλήρωση εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Εταιρίας, όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών. Επίσης, εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρίες του ομίλου Lavipharm, οι συγγενείς αυτών έως και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών.

4.         Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11:00πμ στην έδρα της Εταιρίας με την παρουσία εκπροσώπου της Εταιρίας και τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων, τα οποία εξασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κληρώσεως και κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Επιπλέον δηλώνεται ότι η κλήρωση θα βιντεοσκοπείται.

5.         Από την κλήρωση θα αναδειχθούν είκοσι (20) νικητές. Στην περίπτωση που οι νικητές (α) είτε δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να λάβουν το δώρο τους, (β) είτε διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κατά την ημερομηνία της κλήρωσης  οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτή, όπως αναφέρονται στους παρόντες όρους, (γ) είτε δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, ώστε να ειδοποιηθούν για την παραλαβή του δώρου, εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) ωρών από την ημερομηνία της κλήρωσης τότε χάνει αυτομάτως και αυτοδικαίως το δικαίωμα να αναζητήσουν το δώρο τους και εν γένει ουδεμία αξίωση διατηρεί έναντι της Εταιρίας στο πλαίσιο της παρούσας διοργάνωσης.

6.         Οι τυχεροί της κλήρωσης θα ενημερωθούν γραπτά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην Εταιρία για το αποτέλεσμα της κλήρωσης και για τον τρόπο παραλαβής του δώρου. Το όνομά τους επίσης θα αναρτηθεί στη σελίδα του Facebook της εταιρίας που βρίσκεται στον ιστότοπο: https://www.facebook.com/PharmaPLUS.gr.

7.         Οι κληρωθέντες θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για το ιδιωτικό Party που θα διεξαχθεί στα πλαίσια προβολής στις κινηματογραφικές αίθουσες της ταινίας «Πενήντα αποχρώσεις του γκρι» από τους συντελεστές της ταινίας στις 9 Φεβρουαρίου και ώρα 21:30μμ  στην ιδιωτική λέσχη Salon de Bricolage που βρίσκεται στο Κολωνάκι και επί της οδού Αλωπεκής 9.

8.         Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ή εξαργυρώνεται με χρήματα.

9.         Η Εταιρία, ως διοργανώτρια, δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να τροποποιήσει τις ημερομηνίες και τους όρους μόνο για σπουδαίο λόγο προβαίνοντας σε σχετική ανακοίνωση.

10.       Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα τυχόν παρουσιάσει το δώρο καθώς και για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη προκληθεί από τη χρήση του.

11.       Η αποδοχή του δώρου συνιστά έγκριση του νικητή προς την Εταιρία για να δημοσιεύσει το όνομά του, φωτογραφίες και μαγνητοσκόπηση της κλήρωσης με σκοπό τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, χωρίς να υφίσταται απαίτηση από πλευράς του οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

12.       Η Εταιρία θα διατηρήσει τα στοιχεία που δίνονται για την πραγματοποίηση της αγοράς, τα οποία χρησιμοποιούνται στη συνέχεια και για την συμμετοχή στην κλήρωση με σκοπό τη μελλοντική ενημέρωση για τις προωθητικές της ενέργειες. Τα στοιχεία θα διατηρούνται σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997. Δίνεται η δυνατότητα εξαίρεσης από τέτοιου είδους ενημερώσεις της Εταιρίας, εφόσον ο Πελάτης το δηλώσει.

13.       Η συμμετοχή προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων από τους συμμετέχοντες.

14.       Οι παρόντες όροι, καθώς και οποιεσδήποτε σχετικές διαφορές που τυχόν προκύψουν από το διαγωνισμό θα διέπονται και θα ερμηνεύονται με βάση το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους και τον σχετικό Διαγωνισμό υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

15.       Όλες οι πληροφορίες και οι όροι του παρόντος διαγωνισμού είναι αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας http://www.pharmaplus.gr/.